Begeleidingsmogelijkheden

  • Opzetten plusklas
  • HB beleid
  • Begeleiding leerkrachten
  • Kennisdeling, workshops, verzorgen studiedag
  • Mindfulness (www.bloemmindfulness.nl)
  • Schatgravers trainingen

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”

– Albert Einstein