Daphne

Na meer dan twintig jaar ervaring als (plusklas)leerkracht en coördinator hoogbegaafdheid op diverse basisscholen heb ik in 2019 Bureaubegaafd opgericht. Met als missie dat hoogbegaafde kinderen gezien en (h)erkend worden en zichzelf kunnen zijn.

De intensiteit waarmee hoogbegaafde kinderen alles beleven brengt zoveel moois met zich mee, maar maakt het leven soms ook ingewikkeld. Je anders voelen dan je klasgenoten maakt het er niet altijd gemakkelijker op.

Hoogbegaafde kinderen leren vaak op een andere manier, ‘top down’. Ze willen graag zelf bepalen wat ze leren en hebben ruimte nodig voor hun onbegrensde creativiteit. Die ruimte krijgen ze vaak (nog) niet binnen het huidige onderwijssysteem. Het reguliere aanbod sluit niet goed aan. Daardoor kan een kind zich onbegrepen of zelfs verloren voelen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het vuurtje weer aangaat? Het kind zien. Dát is onze uitdaging.

Het werken met getalenteerde kinderen zie ik als een voorrecht en een avontuur. Ieder kind is uniek.

Vanuit Bureaubegaafd zet ik mijn enthousiasme, expertise en kennis graag in bij de begeleiding van kinderen, ouders, leerkrachten en scholen.

Samen zorgen we ervoor dat het beter wordt!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Daphne Vis

Hoogbegaafdheidsspecialist in IJsselstein, Utrecht en omgeving

Eigenaar Bureaubegaafd

Kim

Als ecologische pedagoog met jarenlange onderwijservaring, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en ervaringsdeskundige, kijk ik welke begeleiding de leerling, de leraar en de ouders nodig hebben om zich te ontwikkelen.

In mijn begeleiding zorg ik eerst voor verbinding, contact en een veilige omgeving. Daarna werk ik vanuit zelfvertrouwen aan datgene waar de leerling tegenaan loopt.

We ontdekken samen de opties zodat bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. Dat doe ik onder andere door uit te leggen hoe het brein werkt, wat hoogbegaafd zijn betekent voor het kind en hoe dat te benutten. We spelen, waarbij allerlei uitdagingen aangereikt worden en maken projecten waardoor zij op hun niveau geraakt worden.

Mijn ervaring is dat deze leerlingen zich door de begeleiding gezien en gehoord voelen, erkend in wie zij zijn. Dat geeft rust en maak ze bewust. Daarnaast krijgen ze inzicht in wat hun sterke punten zijn, hun ankers. Ze leren waar en hoe die ankers in te zetten en kunnen zich zo verhouden tot bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Door leraar en ouders mee te nemen bieden we een setting waarin het kind kan ontdekken wie het is en wat het nodig heeft, van wie en hoe.

Kim van Haeften